Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Praca za granicą / Doradcy i asystenci EURES
ważne informacje

 

Doradcy i asystenci EURES

Kadra EURES realizująca zadania EURES w Publicznych Służbach Zatrudnienia w Małopolsce - informacje dostępne są pod tym linkiem.

Celem sieci EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia) jest informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

Aby zrealizować ten cel, EURES posiada sieć doradców i asystentów realizujących zadania w Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz pośredników pracy realizujących zadania EURES w Powiatowych Urzędach Pracy.

Doradcy i asystenci EURES mają oni do swej dyspozycji zarówno dostęp do bazy danych ofert pracy w całej Wspólnocie, jak i do bazy danych o ogólnych informacjach na temat warunków życia i pracy w krajach objętych systemem EURES. Zarówno szczegóły dotyczące ofert pracy, jak i informacje dostępne w tych bazach, zawierają takie dziedziny jak: ogólne informacje o emigracji, systemie politycznym, poziomach płac i wynagrodzeń, kosztach utrzymania, podatkach, szkolnictwie, zasiłkach socjalnych i praktykach rekrutacyjnych.

Jeśli jesteś zainteresowany tymi informacjami, skontaktuj się z kadrą EURES realizującą zadania EURES w Publicznych Służbach Zatrudnienia w Małopolsce.

Więcej informacji o sieci EURES znajdziesz pod adresem www.eures.praca.gov.pl, na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej, na portalu Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.