Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Praca za granicą / Dla szukających pracownika
ważne informacje

 

Dla szukających pracownika

Polski pracodawca, który chciałby znaleźć pracownika w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, może skorzystać z usług Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES).

EURES umożliwia:

 • zamieszczanie ofert pracy na portalu EURES Komisji Europejskiej www.eures.europa.eu – kontakt z pośrednikiem pracy realizującym zadania EURES w powiatowym urzędzie pracy,
 • udział w międzynarodowych targach pracy organizowanych przez EURES za granicą,
 • przeprowadzenie rekrutacji kandydatów (zebranie CV, wstępna selekcja, rozmowy kwalifikacyjne) - doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy.

W celu rekrutacji pracownika z Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pracodawca powinien zwrócić się do pośrednika pracy realizującego zadania EURES w najbliższym powiatowym urzędzie pracy.

Pośrednik pracy realizujący zadania EURES w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • udzieli informacji na temat możliwości zamieszczenia oferty pracy w bazie ofert pracy sieci EURES prowadzonej przez Komisję Europejską;
 • zarejestruje ofertę pracy w bazie ofert pracy publicznych służb zatrudnienia, a następnie przekaże ofertę pracy do doradcy EURES z wojewódzkiego urzędu pracy (patrz niżej);
 • będzie sprawdzać aktualność oferty pracy, w trybie ustalonym z pracodawcą, co najmniej raz na tydzień od daty zamieszczenia oferty;
 • wycofa nieaktualną ofertę pracy z systemu. 

Po otrzymaniu oferty pracy z powiatowego urzędu pracy, doradca EURES:

 • tłumaczy ofertę pracy na język angielski, niemiecki lub francuski
 • przekazuje ofertę pracy do odpowiednich doradców EURES z wybranego lub wybranych przez pracodawcę krajów EOG;

W przypadku oferty pracy zamkniętej dodatkowo:

 • kompletuje podania o pracę, życiorysy i inne wymagane dokumenty od kandydatów;
 • sporządza listy kandydatów posiadających kwalifikacje, a następnie przekazuje komplet dokumentów pracodawcy;
 • organizuje w razie potrzeby (w ustaleniu z pracodawcą) rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami z krajów EOG;
 • pozyskuje od pracodawcy informacje o podjęciu pracy przez kandydatów z krajów EOG i sporządza listę osób zatrudnionych.

Szczegółowe informacje dla pracodawców zainteresowanych pozyskaniem pracownika w UE, EOG i Szwajcarii: