Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Rejestr instytucji szkoleniowych / Informacja o działalności instytucji szkoleniowej
kontakt

Kwestiami związanymi z rejestrem instytucji szkoleniowych zajmuje się Zespół Programów i Usług Rynku Pracy.

Informacji na ten temat udziela pani Marta Wilczyńska-Syga:

ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Informacja o działalności instytucji szkoleniowej

Każda instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru i mająca siedzibę na terenie województwa małopolskiego jest zobowiązana do informowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o:

 

  • zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii w terminie miesiąca od dnia wystąpienia tych okoliczności;
  • kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

 

Informację o kontyuowaniu działalności szkoleniowej należy złożyć do 31 stycznia każdego roku, podając dane aktualne w stosunku do zawartych we wniosku o wpis do rejestru - FORMULARZ AKTUALIZACYJNY.

Aktualny wpis (wersja bez podpisu) do RIS można pobrać bezpośrednio na stronie www.ris.praca.gov.pl .Więcej informacji na stronie Wpis i wykreślenie z rejestru. 

Nieprzesłanie informacji o kontynuowaniu działalności skutkuje wykreśleniem z rejestru instytucji szkoleniowych.