Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Zaświadczenia potwierdzające wykonywanie działalności
kontakt

Wydawaniem zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Polski zajmuje się Zespół Programów i Usług Rynku Pracy.

Informacji na ten temat udziela pani Małgorzata Myćka:

ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Zaświadczenia potwierdzające wykonywanie działalności

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej składają osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność poza granicami kraju i potrzebują udokumentowania doświadczenia zawodowego.

Organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia jest marszałek województwa:

  • właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności lub ostatnie miejsce zatrudnienia - w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej osoby składającej wniosek.

 

W imieniu marszałka wydawaniem zaświadczeń zajmuje się właściwy wojewódzki urząd pracy.

Zaświadczenie wydawane jest osobom zamierzającym podjąć pracę lub wykonywać inną działalność zawodową na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii lub kraju będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe podane w dokumentacji i wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności zawodowej/gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej będą przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, w celu wydania w/w. zaświadczenia.  

Osoby, które złożyły wnioski o wydanie w/w. zaświadczenia, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 

Procedura wydawania zaświadczeń