Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
kontakt

W sprawach zasiłku dla bezrobotnych, którzy wyjeżdżają za granicę lub powracają do Polski, kontaktuj się z Zespołem Obsługi Instytucji Rynku Pracy:

  • telefonicznie: 12 428 78 73
  • mailowo: up@wup-krakow.pl
  • osobiście: w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. (w szczególności rozdział VI - Bezrobocie) w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie
  • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. (w szczególności rozdział VI - Zasiłki dla bezrobotnych) w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie
  • Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących nr 199 (2005/204/WE)
  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w szczególności rozdz. 15)