Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Zasiłki dla osób bezrobotnych a praca za granicą / Transfer zasiłku z zagranicy do Polski
kontakt

W sprawach zasiłku dla bezrobotnych, którzy wyjeżdżają za granicę lub powracają do Polski, kontaktuj się z Zespołem Obsługi Instytucji Rynku Pracy:

 • telefonicznie: 12 428 78 73
 • mailowo: up@wup-krakow.pl
 • osobiście: w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Transfer zasiłku z zagranicy do Polski

Korzystając z przysługującego Ci prawa transferu zasiłku, możesz przyjechać np. do Polski w celu poszukiwania pracy i pobierać świadczenia dla bezrobotnych przez okres 3-6 miesięcy w wysokości, jaka została ustalona za granicą (zasiłek będzie wypłacany bezpośrednio przez instytucje, która przyznała Ci prawo do zasiłku).

Przed przyjazdem do Polski

 • Po zakończonej pracy za granicą rejestrujesz się we właściwej instytucji ds. bezrobocia i uzyskujesz prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

 • Pozostajesz w dyspozycji zagranicznej instytucji ds. bezrobocia, przez 4 tygodnie.

 • Składasz wniosek o wydanie dokumentu "U2" w związku z zamiarem poszukiwania pracy w Polsce.

Po przyjeździe do Polski

Zgłaszasz się do powiatowego urzędu pracy w ciągu 7 dni od daty wskazanej na dokumencie "U2" - celem uzyskania statusu osoby poszukującej pracy i przekazujesz dokument "U2".

  Aby kontynuować pobieranie zasiłku za granicą, musisz powrócić do kraju, w którym ustalono uprawnienia do zasiłku - najpóźniej w ostatnim dniu ważności formularza dokumentu "U2".

  Pamiętaj:

  Jeżeli w celu ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych w którymś z w/w krajów, konieczne jest dodanie wcześniejszego okresu pracy w Polsce Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie potwierdzi polskie okresy zatrudnienia, ubezpieczenia i prowadzenia działalności na własny rachunek na dokumencie "U1".

  Jeśli instytucja zagraniczna, która przyznała Ci prawo do zasiłku, nie wydała dokumentu "U2" Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pomoże Ci w uzyskaniu w/w dokumentu na podstawie Twojej pisemnej prośby.