Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Zasiłki dla osób bezrobotnych a praca za granicą
kontakt

W sprawach zasiłku dla bezrobotnych, którzy wyjeżdżają za granicę lub powracają do Polski, kontaktuj się z Zespołem Obsługi Instytucji Rynku Pracy:

  • telefonicznie: 12 428 78 73
  • mailowo: up@wup-krakow.pl
  • osobiście: w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Zasiłki dla osób bezrobotnych a praca za granicą

Jeżeli straciłeś pracę na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii masz możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia na warunkach obowiązujących i w wysokości zasiłku wypłacanego w tym państwie.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń dla bezrobotnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełni funkcję instytucji właściwej z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia.

Pozostałe informacje z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego znajdziesz w innych instytucjach właściwych:

 

Więcej informacji na temat systemu zabezpieczenia społecznego można znaleźć w serwisach internetowych: http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Solvit.

SOLVIT zajmuje się rozwiązywaniem konkretnych problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich. Jeżeli w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością lub pobytem w innym państwie członkowskim władze administracyjne tego państwa niewłaściwie zastosowały zasady prawa wspólnotowego, to w rozwiązaniu takiego konkretnego sporu może pomóc Państwu SOLVIT.

  • Oficjalna strona Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/social/
  • Przepisy Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego - publikacja

    http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4783&langId=pl